Ontslaguitspraken WWZ

Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen heeft de eerste vijftig ontslaguitspraken van de WWZ bekeken. Is het na 1 juli lastiger geworden om een werknemer te ontslaan? Van Gelderen schept duidelijkheid in het HR-Journaal.

Ongeveer 40% van alle ontslagaanvragen worden door de rechter afgewezen. Dat betekent dat het merendeel wordt toegewezen, maar vóór 1 juli lag het toewijzingspercentage nog tussen de 70 en 90%. Een wezenlijk verschil dus. Rechters zijn kritischer geworden, ze hebben meer aanwijzingen gekregen waaraan een ontslag moet voldoen. Pas als hier volledig aan voldaan wordt kan een rechter een ontslag toewijzen.

Verwijtbaar of ernstig verwijtbaar gedrag 
Bij ontslag wegens verwijtbaar handelen telt mee of een werknemer al eerder, met name schriftelijk, is gewaarschuwd voor verwijtbaar gedrag. Als dat het geval is wordt een ontslag vaker toegewezen. Het verschil tussen verwijtbaar gedrag of ernstig verwijtbaar gedrag is de transitievergoeding. Iedere werknemer heeft vanaf 1 juli recht op een transitievergoeding, wanneer een werknemer twee jaar of langer in dienst is. Deze vergoeding moet ook betaald worden wanneer een werknemer verwijtbaar gedrag heeft vertoond. Wanneer er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag, dan verliest de werknemer zijn recht op de transitievergoeding. Het verschil kan dus financiële consequenties hebben.

Ontslag op staande voet 
Een ontslag op staande voet wordt redelijker wijs vaak ingediend, maar ook vaak afgewezen. Ongeveer 65% van de zaken rondom ontslag op staande voet wordt afgewezen door rechters. Volgens van Gelderen denken werkgevers er misschien iets te makkelijk hierover. Rechters gaan alleen in het uiterste geval hiertoe over.
16-11-2015

Inspiratie Lab