Leren volgens de 70/20 regel

Om concurrerend te blijven moet personeel beschikken over up to date kennis en vaardigheden. Dus worden er trainingen gevolgd en cursussen, steeds vaker ook online.

Volgens onderzoeker Calhoun Wick zorgt dit directe onderwijs (face to face of online) zelden voor effectieve resultaten. Minder dan 20 procent van de werknemers past hetgeen zij op deze wijze leert zodanig toe dat prestaties verbeteren', aldus Wick. 'Op instructies gebaseerde training verzuimt om een directe verbinding te leggen tussen de stof en de dagelijkse verantwoordelijkheden van werknemers. Daarnaast doen werkgevers er weinig aan om ervoor te zorgen dat het geleerde in praktijk wordt gebracht.'


Millennials 
En nu komt daar ook nog de generatie Millennials aan, die heel anders geprogrammeerd is om te leren. Deze jonge generatie medewerkers draagt altijd en overal de smartphone bij zich en is gewend aan leren 'in het moment'. Een informele wijze van leren.

App 
In antwoord daarop lanceerde het consultancybedrijf Fort Hill de app 70-20. Deze app, die zowel op de desktop als mobiel is te gebruiken, belooft effectievere trainingsresultaten door het combineren van sociaal leren en groepsdruk. De app werkt zoals alle social media apps, inclusief de mogelijkheid om te liken, berichten te plaatsen en te reageren op anderen.

De tool biedt managers en medewerkers de mogelijkheid om uitdagingen te creëren gebaseerd op een vaardigheid of concept dat op reguliere wijze is gedoceerd. De medewerkers voltooien deze uitdagingen door foto's, video's of tekst toe te voegen die laten zien hoe zij deze les incorporeren in hun werk. Collega's kunnen zien wat anderen posten en kunnen daar dan weer van leren.

Door de app kunnen realistische scenario's worden opgesteld. Er zijn vele mogelijkheden om vragen te stellen. Bovendien inspireren medewerkers elkaar, zodat het leereffect versterkt wordt.

Leermodel 
De naam 70-20 is afgeleid van de theorie die werd ontwikkeld door het Center for Creative Leadership. Deze theorie gaat ervan uit dat 70 procent van de kennis wordt opgedaan door iets te doen, 20 procent van de kennis via relaties komt en slechts 10 procent door directe instructie.

Nu wordt vaak het grootste gedeelte van het O&O-budget nog besteed aan deze directe instructie (10%, terwijl juist het informele leren veel belangrijker is. De app 70-20 zorgt ervoor dat op de juiste en meest effectieve wijze kennis wordt overgedragen.
12-11-2015

Inspiratie Lab