Wil je een nieuwe arbeidsvoorwaarde zonder extra werkgeverslasten maar met een bijzonder positieve impact?

De rijksoverheid start met een nieuw initiatief (pilot) waarbij werknemers vrijwillig boventallige verlofdagen met elkaar delen. Bijvoorbeeld wanneer een collega meer tijd nodig heeft voor mantelzorg. Een bijzonder initiatief waarbij betrokkenheid en verbondenheid een enorme stimulans krijgen. 
 
De proef bij het Rijk wordt de komende tijd uitgewerkt met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Met vakbonden en medezeggenschaporganen wordt overlegd hoe de regeling vorm te geven.

Vrijwillig delen
Uitgangspunt van het delen van verlof is dat het vrijwillig gebeurt, een werkgever mag in geen geval werknemers dwingen verlofdagen af te staan. Bovendien geldt het alleen voor bovenwettelijke verlofdagen. Dat betekent dat alle werknemers in alle gevallen recht blijven houden op het wettelijk aantal verlofdagen.

Mantelzorg
De verlofdagen kunnen gebruikt worden voor collega's die tijdelijk te maken krijgen met intensieve zorgtaken. Zoals mantelzorg voor ouder, partner, kind of iemand in de sociale omgeving die hulp nodig heeft. Voor dergelijke taken is al kort en langdurend zorgverlof mogelijk maar in een onverwachte zorgsituaties schieten die mogelijkheden soms tekort.

Onderzoek
Uit cijfers van de Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 30% van de werkende mantelzorgers af en toe een vakantiedag inzet om zorg te kunnen bieden, terwijl zij de vrije dagen juist goed kunnen gebruiken om tot rust te komen. Bovendien meldt 2% van de werkende mantelzorgers zich een of meerdere keren per jaar ziek om te kunnen mantelzorgen. Vrijwillig schenken van verlof kan bijvoorbeeld voorkomen dat een collega langdurig uitvalt vanwege gezondheidsklachten of dat het werk er onder lijdt.

Implementatie
Stel je zelf eens voor hoe je deze voorwaarde kunt implementeren in je eigen organisatie en wat voor positieve impact dit kan hebben. Mijn inziens een mooi voorbeeld hoe op een originele wijze om te gaan met arbeidsvoorwaarden zonder dat het jou als werkgever meer geld kost. 

03-06-2016

Inspiratie Lab