Weet wie je binnen haalt

CV fraude gemeengoed

Uit onderzoek blijkt dat diplomaÂ’s in Nederland amper worden gecontroleerd. Dat is opmerkelijk, want in driekwart van de cvÂ’s worden de zaken mooier voorgesteld dat ze zijn. In een kwart van de cvÂ’s wordt zelfs keihard gelogen.

De meest voorkomende cv-leugens:
  • Het niet behalen van een diploma verzwijgen
  • De aard en duur van een functie verkeerd beschrijven
  • De werkelijke reden van een eerder ontslag niet geven
  • Gepleegde bedrijfsfraude in het verleden niet melden

Zijn ondernemers te goedgelovig?

‘Ondernemers zijn vooral bezig met ondernemen, waarbij wordt vertrouwd op de medewerkers. Ik zeg daarom: "Wees kritisch! Durf vragen te stellen aan medewerkers. Als er wordt gecontroleerd, dan is de kans op fraude beduidend kleiner.’
07-10-2015

Inspiratie Lab