Waarom niet meer medewerkers betrokken zijn

Betrokkenheid van medewerkers is laag. In 2013 was 30% van de medewerkers betrokken volgens onderzoek van Gallup. Ondanks allerlei inspanningen om betrokkenheid te vergroten, blijft dat percentage betrokken medewerkers vrijwel gelijk.

Hoe komt dat? Change agent Mark Crowley gaat daarover in gesprek met Dr. Jim Harter, specialist op het gebied van betrokkenheid.

Waarom is betrokkenheid belangrijk? 

Meer betrokken medewerkers heeft allerlei voordelen, aldus Harter. 'Van lager verzuim en lager verloop tot hogere productiviteit en betere serviceverlening. Het heeft direct gevolgen voor de output van een organisatie. Bedrijven die tot de beste 25% behoren op het gebied van betrokkenheid hebben een 22% hogere winst dan bedrijven die in het laagste kwartiel scoren.'

Terminologie veranderen 

Veel bedrijven hebben de illusie dat ze reeds succesvol zijn met het verbeteren van de betrokkenheid. Volgens Harter hebben ze in veel gevallen slechts de terminologie gewijzigd. Een jaarlijks medewerkertevredenheidsonderzoek is een betrokkenheidsonderzoek geworden, waarin een heleboel vragen staan die niets met betrokkenheid te maken hebben. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek geven een hoge betrokkenheidsscore. Een score die sterk overdreven is en organisaties ten onrechte het gevoel geeft dat het met de betrokkenheid wel goed zit.

Het verbeteren van de betrokkenheid is een proces van lange adem dat begint bij de top van de organisatie. Medewerkers moeten weten dat directie en management volledig verantwoordelijk zijn voor en aanspreekbaar op engagement. Dat betekent dat het in de cultuur van de organisatie ingebed wordt.

De talenten van de manager 

Het geven van cadeautjes (tertiaire arbeidsvoorwaarden) is geen oplossing. Medewerkers worden er wel blij van, maar gaan er niet beter of sneller van werken. Een goede manager die echte aandacht besteed aan medewerkers en rekening houdt met behoeften en wensen is wel zeer belangrijk voor het verbeteren van betrokkenheid.

Volgens Harter moeten managers de volgende vijf talenten hebben:
1.Ze zijn motivator. 
2.Ze kunnen zichzelf en anderen uitdagen om zich te verbeteren. 
3.Ze zijn assertief. Ze accepteren hun verantwoordelijkheid. 
4.Ze bouwen aan relaties.Ze nemen beslissingen. 
5.Ze lossen complexe problemen op en plannen vooruit.

Volgens Gallup beschikt echter slechts een klein percentage van de medewerkers en managers over deze talenten. Zelfs na het volgen van uitgebreide trainingen zal slechts drie op de tien personen over deze vijf eigenschappen beschikken.

Willen organisaties echt de betrokkenheid verbeteren, dan zullen zij de juiste managers moeten selecteren. En deze managers moeten dan ook nog door het vuur gaan voor hun medewerkers om hen echt betrokken te maken. Ze moeten hun medewerkers coachen, ondersteunen en waarderen. Dit is de basis onder de vijf voornoemde talenten, zo stelt Harter.

Conclusie 

Organisaties moeten niet achteroverleunen en zich rijk rekenen qua betrokkenheid. Ze moeten er echt werk van maken. Dat start bij de directie, die excellente managers moet aanstellen om te profiteren van de voordelen van betrokkenheid.
09-01-2016

Inspiratie Lab