Nederlandse arbeidsmarkt niet duurzaam

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat Nederland geen duurzame arbeidsmarkt heeft. Er wordt geconcludeerd dat Nederland te maken heeft met zowel een (kwalitatieve en kwantitatieve) over- als onderbenutting van talent. Daarnaast werkt het personeel in Nederland verhoudingsgewijs niet veel, maar is de arbeidsproductiviteit wel hoog.

Er bestaat binnen werkend Nederland een kloof tussen 'insiders' en 'outsiders', oftewel onder- en overbenutting. De onderbenutting bestaat volgens het onderzoek uit veel vrouwen die nog steeds in een lagere positie geplaatst worden dan mannen. Dit geldt ook voor ouderen, mensen met een beperking of allochtonen. Ouderen krijgen steeds minder mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn op zoek naar mensen met een hoge arbeidsproductiviteit en kennis die naadloos aansluit op de vraag van de markt. Werkgevers zijn, volgens dit onderzoek, weinig bereid te investeren in ouderen.

Daar tegenover staat de overbenutting, waarbij er van de werknemer te veel werk gevraagd wordt in een te krappe periode. Wanneer iemand te veel werk moet leveren en hier niet genoeg tijd voor krijgt, wordt het werk afgeraffeld en krijgen bedrijven bijvoorbeeld te maken met ontevreden klanten. Daarnaast ontstaat er door de hoge werkdruk een grotere kans op verzuim.

Volgens de onderzoekers zou deze kloof in de toekomst aanzienlijk verminderd kunnen worden. Wil jij weten hoe je duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie kan toepassen? Kom dan naar het vakevent Inzet op Maat.

Bron: Universiteit Utrecht
22-10-2015

Inspiratie Lab