Mismatch op Nederlandse arbeidsmarkt is hoog

Vraag en aanbod dat niet op elkaar aansluit op de Nederlandse arbeidsmarkt is nog hoog. Bedrijven hebben vooral moeite om specifieke posities te vullen. Dat is de uitkomst van een dinsdag gepubliceerd onderzoek van loonstrookverwerker ADP.

Momenteel zegt bijna een kwart van de respondenten (23 procent) problemen te ervaren bij het werven van personeel, terwijl de werkloosheid hoog is en het aanbod van personeel groot.

De mismatch is wel lager dan een jaar geleden, toen gaf 28 procent van de hr-medewerkers aan moeite te hebben bij het vinden van geschikt personeel.

Vooral hoog opgeleide ict'ers en technici met mbo en hbo-niveau zijn lastig te vinden. Ook is het moeilijk om aan ervaren medewerkers  te komen.

Voor starters geldt het tegenovergestelde. Slechts 10 procent van de ondervraagden zegt problemen te hebben bij het invullen van startersfuncties. 

Aan het onderzoek deden ruim achthonderd hr-medewerkers mee.

Ook volgens uitkeringsorganisatie UWV is er sprake van een groeiende mismatch. Door toenemende automatisering en digitalisering verdwijnen in sommige branches veel banen, onder meer in de landbouw, industrie en financiële dienstverlening, concludeerde het UWV eind 2014.
14-07-2015

Inspiratie Lab