De functies van de toekomst

6 actuele banen in 2030:
1: telechirurg (operaties met robotarm)
2: bewilderaar (natuurbescherming)
3: afval designer (recycling)
4: robot intermediair (helpt bij het kiezen vd juiste robots bv huishouden)
5: eenvoud expert (vereenvoudigen dagelijkse gang v zaken bij bedrijven)
6: gezondheidsnavigator (helpt zieken hun weg te vinden in t stelsel)
De functies van de toekomst
20-05-2015

Inspiratie Lab